Emberi jogok és pandémia


Emberi jogi sérelmek a COVID elleni harc árnyékában

A világ nem csak egy a gazdasági folyamatokat megbénító világjárvánnyal szembesült az elmúlt hónapokban, de szembe kellett néznie egy a járvány árnyékában kibontakozó humanitárius katasztrófával is. A Global Protection Cluster (mely egy több mint ezer nemzetközi NGO-t összefogó ernyőszervezet), ahogy arról a Foreign Policy is beszámolt, az ENSZ elé vitte azon kiszolgáltatott tömegek ügyét, akik jelentős emberi jogi sérelmeket szenvedtek el a Covid vírus elleni harc árnyékában. A szakértők is megdöbbenve tapasztalták, hogy milyen mértékben nőtt azon embercsoportok száma, akik a válságövezetekre jellemző emberi jogi sérelmekkel kénytelenek szembesülni, mint például az emberkereskedelem vagy a kiskorúak egyre nagyobb méretet öltő kiszolgáltatottsága a különböző fajta kényszerítések által. A humanitárius szervezetek anyagi és humán forrásai is megcsappantak a járvány következtében, aminek köszönhetően nehezebben tudnak fellépni a válsággócok területén és ott hathatós védelmet kifejteni az emberkereskedelem áldozatai számára. A vírus következtében a visszaélések áldozatai is egyre keményebb körülmények között kell, hogy bevételhez juttassák az őket kihasználó bűnözői csoportokat. A civilek felhívták a figyelmet arra, hogy sokkal nagyobb anyagi ráfordítással és energiabefektetéssel lehet elérni, hogy a kiszolgáltatott áldozatok olyan alapvető emberi jogokat élvezhessenek, mint az élelem vagy a megfelelő szállás. Érdekesség, hogy a világ gazdaságát megbénító utazási korlátozások számottevően nem csökkentették az emberkereskedelem térnyerését. Több millióan vannak továbbra is rabszolga körülmények között fogságban világszerte és az emberkereskedelem nem feltétlenül jár együtt nemzetközi határok megsértésével. A nemzetközi közösség érzékelve azt, hogy a pénzügyi megvonások milyen negatívan érintették a humanitárius szervezetek hatékony munkavégzését, újra forrásokkal látja el a veszélyzónákat, kérdés azonban, hogy a megnövekedett terhek mellett is képesek-e a civil szervezetek azon a szinten teljesíteni, mint azt a járványt megelőző időszakban. Az NGO-k másik kihívása, hogy a pandémia következtében több helyen az élelem és a víz megszerzése is alapvető kihívást jelent, ilyen körülmények között pedig az emberkereskedelem elleni harc másodlagossá redukálódik és az áldozatok képviselete is jelentősen megnehezül.

Oct 28 2020