Vízummentes állampolgár: a schengeni 90 napot követő további 90 napos jogszerű tartózkodás.


Egyes harmadik országbeli állampolgárok a schengeni bármely 180 napon belül 90 napot meg nem haladó tartózkodásukat közvetlenül követően Magyarország területének elhagyása nélkül gyakorolhatják a jogszerű vízummentes tartózkodás jogát további 90 nap erejéig.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1806 rendelet (a továbbiakban: 2018/1806/EU rendelet) II. mellékletében felsorolt állam állampolgára bármely 180 napon belül 90 napot meg nem haladó időtartamig vízummentesen tartózkodhat a schengeni térségben. Emellett Magyarország összesen 19 állammal kötött olyan bilateriális nemzetközi egyezményt, amely a részes felek állampolgárai számára kölcsönösen biztosítja a 180 napon belül 90 napot meg nem haladó vízummentes tartózkodás jogát. Ezen államok közé tartozik az Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Andorra, Argentína, Brazília, Chile, Costa Rica, Dél-Korea, Izrael, Japán, Malajzia, Mexikó, Panama, Paraguay, San Marino, Szingapúr, Új-Zéland, Uruguay és Venezuela.

Felmerülhet a kérdés, hogy az utóbbi 90 napos tartózkodás jogával élhetnek-e a nemzetközi egyezmények alapján vízummentes harmadik országbeli állampolgárok abban az esetben is, ha a bármely 180 napon belül 90 napot meg nem haladó schengeni tartózkodásuk lejártát közvetlenül követően kívánnak még hazánkban további 180 napon belül 90 napot meg nem halad időtartamban tartózkodni. Ekkor ugyanis a tartózkodási engedély lejártát követő naptól visszaszámított 180 napban - a schengeni vízummentes tartózkodás jogát gyakorolva - már több, mint 90 napot tartózkodtak a schengeni térségben. A Belügyminisztérium jogértelmezése alapján a bilaterális vízummentességi, illetve vízumkönnyítési megállapodások értelmében Magyarország biztosítja az érintett állampolgárok számára azt a lehetőséget, hogy ha az uniós, illetve schengeni jogszabályok alapján, a schengeni területen való tartózkodásuk időtartama elérte a 90 napot, akkor a bilaterális egyezmény alapján újabb 90 napra beutazhassanak Magyarország területére. Figyelemmel arra, hogy a schengeni 90 napos vízummentes tartózkodás, valamint a bilateriális vízummentességi egyezményen alapuló 90 napot meg nem haladó magyarországi tartózkodás két külön jogalapot jelent, felmerülhet továbbá az a kérdés, hogy a schengeni vízummentes tartózkodást követően el kell-e hagyni a schengeni térséget annak érdekében, hogy a 90+90 napos vízummentes tartózkodását a harmadik országbeli állampolgár megkezdje. A Belügyminisztérium erre a kérdésünkre adott válasza szerint: "miután sem az EU normái, sem a hatályos idegenrendészeti jogszabályok jelenleg nem rendelkeznek arról, hogy a tartózkodás jogcímének megváltozásakor a harmadik országbeli állampolgárnak ki kellene utaznia Magyarország területéről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1806 rendelet II. mellékletében szereplő állam állampolgárai tartózkodási engedélyük lejáratát követően – hazánk területének elhagyása nélkül – gyakorolhatják a vízummentes tartózkodás jogát."

Amennyiben a fenti államok valamelyikének polgára a vízummentes magyarországi tartózkodásának ideje alatt tartózkodási engedél yiránti kérelmet kíván előterjeszteni, erre csak az első - schengeni szabályok szerinti -  90 napban van általános szabály szerint lehetősége. Amennyiben a tartózkodási engedély iránti kérelmét a második - bilateriális egyezmény szerinti - 90 napban kívánja előterjeszteni, azt csak külön méltányossági okok felhozása mellett teheti meg személyesen a szálláshelye szerint illetékés idegenrendészeti hatóság regionális igazgatóságán.

Mindemellett fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről (Schengeni határellenőrzési kódex) szóló 2016/399 rendelet 6. cikk (2) bekezdése értelmében a tartózkodási engedélyek vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok alapján engedélyezett tartózkodási időtartamok nem vehetők figyelembe a tagállamok területén történő tartózkodás időtartamának kiszámítása során. A 2018/1806/EU rendelet II. mellékletében szereplő állam állampolgára a tartózkodási engedélye lejártát követően is jogosult további bármely 180 napon belül 90 napot meg nem haladó időtartamban a tagállamok területén vízummentesen tartózkodni. Mindezt számba véve elmondható, hogy egyes harmadik országbeli állampolgárok jogosultak a tartózkodási engedélyük lejártát követően – a tagállamok területének elhagyása nélkül – további 90+90 napot Magyarország területén tartózkodni. A 90+90 napos vízummentes tartózkodás turisztikai szempontból előnyös tehát a harmadik országbeli állampolgár számára. Ha a további magyarországi tartózkodás célja munkavégzéssel összefüggő ok, érdemes figyelemmel lenni arra, hogy ugyan idegenrendészeti szempontból ezen időszak alatt keresőtevékenység jogszerűen folytatható, ehhez azonban a magyarországi foglalkoztatónak munkavállalási engedély beszerzése szükségessé válhat az illetékes kormányhivataltól.

Bővebb tájékoztatás érdekében forduljon hozzánk bizalommal az contact@nvisa.eu e-mail címen!

Szerzők: Vig Csaba László és Bogdány Kenéz

Nov 24 2023