Vízummentes állampolgár: magyarországi tartózkodás jogszerűsége a tartózkodási engedély lejárta után.


Vízumkötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok a magyar tartózkodási engedélyük lejártát közvetlenül követően Magyarország területének elhagyása nélkül gyakorolhatják a jogszerű tartózkodás jogát további 90 nap erejéig. 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1806 rendelet II. mellékletében felsorolt államok állampolgárai bármely 180 napon belül 90 napot meg nem haladó időtartamig vízummentesen tartózkodhatnak a schengeni térségben. Felmerülhet a kérdés, hogy ezzel a 90 napos tartózkodási joggal élhetnek-e abban az esetben is, ha magyar tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, és annak lejártát közvetlenül követően kívánnak még hazánkban további 90 napot tartózkodni. Ekkor ugyanis a tartózkodási engedély lejártát követő naptól visszaszámított 180 napban - a magyar tartózkodási engedély birtokában - már több, mint 90 napot tartózkodtak a schengeni térségben.

A Schengeni határellenőrzési kódex szerint "a tartózkodási engedélyek vagy a hosszú távú tartózkodásra jogosító vízumok alapján engedélyezett tartózkodási időtartamok nem vehetők figyelembe a tagállamok területén történő tartózkodás időtartamának kiszámítása során." Azaz a vízumkötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok a tartózkodási engedélyük lejártát követően tartózkodhatnak még további 90 napot a schengeni térségben, a schengeni térség tervezett elhagyását még három hónappal meghaladó ideig érvényes útlevelük birtokában.

Figyelemmel arra, hogy a tartózkodási engedély alapján és a schengeni 90 napos vízummentes tartózkodás alapján történő magyarországi tartózkodás két külön jogalapot jelent, felmerülhet a kérdés, hogy a tartózkodási engedély alapján történő tartózkodás lejártakor el kell-e hagyni a schengeni térséget annak érdekében, hogy a 90 napos vízummentes tartózkodás jogát a harmadik országbeli állampolgár megkezdje. A Belügyminisztérium erre a kérdésünkre adott válasza szerint: "miután sem az EU normái, sem a hatályos idegenrendészeti jogszabályok jelenleg nem rendelkeznek arról, hogy a tartózkodás jogcímének megváltozásakor a harmadik országbeli állampolgárnak ki kellene utaznia Magyarország területéről, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1806 rendelet II. mellékletében szereplő állam állampolgárai tartózkodási engedélyük lejáratát követően – hazánk területének elhagyása nélkül – gyakorolhatják a vízummentes tartózkodás jogát."

A további 90 napos vízummentes tartózkodás turisztikai szempontból előnyös tehát a harmadik országbeli állampolgár számára. Ha a további magyarországi tartózkodás célja munkavégzéssel összefüggő ok, érdemes figyelemmel lenni arra, hogy ugyan idegenrendészeti szempontból ezen időszak alatt keresőtevékenység jogszerűen folytatható, ehhez azonban a magyarországi foglalkoztatónak munkavállalási engedély beszerzése szükségessé válhat az illetékes kormányhivataltól.

Bővebb tájékoztatás érdekében forduljon hozzánk bizalommal az contact@nvisa.eu e-mail címen!

Szerzők: Vig Csaba László és Bogdány Kenéz

Források:

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény.

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet.

a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1806 RENDELETE (2018. november 14.) a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról.

A Belügyminisztérium Személyügyi Helyettes Államtitkári Titkárságának a cégünk számára adott tájékoztatása 2023. április 4-én.

Nov 5 2023